เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายในงาน “บลูพอร์ต ฟลูมูนเติมสุข”
โดยเทศบาลหัวหินร่วมกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต ได้รับรางวัลที่ 2 ในระดับมัธยมปลาย – อุดมศึกษา ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/