เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรียาภัยเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/