เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 17.00- 21.00 น. ณ อาคารหอพักชวนชม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์ฯได้พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักรุ่นพี่และอาจารย์มีความกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้มีการเล่นเกม และแจกของรางวัลมากมาย

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/