นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นราชกุศล
เนื่องในโอกาศบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน ) แด่พระบาทสมเด็จพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สภากาชาด โรงพยาบาลหัวหิน, หน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาด, หน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/