อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ “ตูนบอดี้สแลม” พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 -12.50 น.  ณ ด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/