อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสร็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ”
ณ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th