ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน )
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/