อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้โอวาทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ที่จะเดินทางไปฝึกงาน โรงแรมในเครือ Vienna House ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในวันที่ 8 เมษายน 2560 จำนวน 16 คน และนักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัย Aichi Bunkyo
รวมถึงฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายนนี้ โดยท่านอธิการฯ ได้ให้โอวาทและแนะนำการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดน
ซึ่งได้ให้ข้อคิด และประโยชน์สำหรับนักศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/