เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 และ 108 ของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค4
ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกความจึงรักภักดี
ผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จและส่งเสด็จ เมื่อวันที่  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.20 -15.50 น. ณ  ท่าอากาศยาน หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/