เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมการเตรียมความ ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้ และ คำแนะนำ ต่อคณาจารย์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/