ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบินพร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน
เมื่อที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/