เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดย ดร.น้ำเพชรอยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (การบินไทย) ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ในหน่วยงานกองบริการพิเศษ (LP) และ กองบริการห้องรับรองพิเศษ (KW) จำนวน 22 คน
ณ ห้องประชุม 1301 อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPCA1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/