เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
นำโดย  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายคำปฏิญาณ และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  (เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/