บุคลากรและ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำความดีด้วยวาจา
โดยการปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
เมื่อในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 -08.30 น.  ณ อุทยานราชภักดิ์ 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/