อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “ เดิน รำ ร้องด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙”
 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.  ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/