เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด
เข้ารับการปฏิบัติงาน และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการบริการผู้โดยสารภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ตามโครงการความร่วมมือในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน และ ร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/