เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 -13.30 น.  ณ ช่อง9 อสมท.  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯหัวหิน
รอ.กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับองค์กรบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) 
คุณเอกภาสน์ เตพละกุล  Managing Director บริษัท ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ(ประเทศไทย) จำกัด  
ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด   ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. ในหัวข้อรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับสมัครพนักงานเข้าทำงานครัวการบินไทยและโครงการความร่วมมือกับ บริษัท ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ(ประเทศไทย) จำกัด

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/