เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2559  เวลา 13-00-13.30 น. ณ ช่อง 9 โมเดิร็นไนน์ทีวี  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯหัวหิน
ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่าย
ร่วม ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9  อ.ส.ม.ท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบินและโครงการนำนักศึกษาไปฝึกงานที่ฝรั่งเศส  ในหัวข้อ หลักสูตรธุรกิจการบินอนาคตดี ทำรายได้ดี

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/