มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีไหว้ครู –ครอบครู ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทยและดุริยาง
จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมนาฎศิลป์เมืองหัวหัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมนาฎศิลป์ไทยให้คงอยู่ คู่เมืองหัวหิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหัวหินถิ่นบ้านเรา
เพื่อเป็นการอุทศส่วนกุศล ด้วยการถวานเครื่องสักการะ แก่ปรมาจารย์ทั้งลายทั้งปวง เป็นการขอขมาลาโทษ
และเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม
โดยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 07.30 -12.00 น.
ณ อาคารเนอกประสงค์โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th