เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ เพื่อจุดเทียนถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย  
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ บริเวณประตูด้านนอก (วังไกลกังวล)

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/