เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์ฯ 
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในการประชุม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th