อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนกอาหารและเครื่องดื่มสู่มาตรฐานอาเซียน(MRA) 
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมลองบีช  อ.ชะอำ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/