เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 11.30-14.50 ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๋ยะห์ซาน
บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจึงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/