บุคลากร นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
โดยร่วมกิจกรรมด้วยการแปลตัวอักษร ด้วยกาย  วาจา ใจ  เพื่อเป็นการสร้างปรากฎการณ์ “หัวหิน บ้านของพ่อ”   
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 -20.00 น.  ณ อุทยานราชภักดิ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/