ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม Open House พิบูลวิทยาลัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 59 
โดยร่วมออกบูธและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตลอดจนให้ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โดยมี อาจารย์กฤตนพ ทองธิติพร และนักศึกษาเข้าร่วมงานในเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ บริเวณลานโดม หน้าตึก 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/