มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  ขอเชิญร่วมบริจาคปันน้ำใจ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น.
สถานที่ สี่แยกหัวหิน สี่แยกชะอำ สี่แยกท่ายาง

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th