ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/