มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเชิญจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ ในระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 โดยมีนักศึกษาจำนวน 10คน
พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน และอาจารย์หลักสูตร ธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/