มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ True – Sansom HuaHin Cup 2017 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/