ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมการเตรียมงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน)
พระบาทสมเด็จพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/