เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2559 เวลา13.30 -15.00. น. ณ ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้รับเกียรติ จากนางสาวพิตรพิชชา ภักดี พนักงานต้อนรับบินเครื่องบินสายการบินนกแอร์
ชนะเลิศ The Ange นางฟ้าติดปีกคนที่ 2 ของประเทศไทย ศิษย์เก่ารหัส 55
ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน และเทคนิคต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการทำงานด้านธุรกิจการบิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/