เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -12.00 น.   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์ฯ
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในการประชุม

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/