วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 5,000 ดอก
วิทยากรนำโดย  อาจารย์นันทวรรณ อินศวร  อาจารย์ประจำศูนย์ฯ หัวหิน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและทูลเกล้าฯ
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th