เมื่อวันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2559 หลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
โดยมี อ.ศิริพร เอลวอสลี เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากวิทยากรของฝ่ายครัวการบิน ในการให้ความรู้และต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/