ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ “ SDU.HH.” (มนต์รักสวนดุสิต) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาด้วย โดยภายในงานจัดกิจกรรมแข็งขันกีฬาและเล่นกีฬาพื้นบ้าน ประกวดร้องเพลง  และตัวแทนห้องออกบูธร้านอาหาร  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 -22.00 น. ณ อาคารหอพักชวนชม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/