สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมประกวดเฟรชชี่  เพื่อค้นหา ดาว เดือน และดาวเทียมประจำปีการศึกษา 2560  
ภายในงานได้ ออกบูธร้านอาหารของนักศึกษาและบุคลากร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ
โดยรางวัลชนะเลิศ เดือน ดาว ดาวเทียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้แก่ นาย อิสยาห์ บุดสีทา  นางสาวสิรีรัศมิ์ ลือศิริภาภร และนายศิริมงคล เทียนไชย ตามลำดับ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  เวลา 17.00-22.00 น.  ณ อาคารหอพักชวนชม 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/