วันที่ 26 มกราคม 2560 ชมรมเครือข่ายธุรกิจหัวหิน HHBN ( Hua Hin Business Network )
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรม Job Fair เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษา
ได้มีการพบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อการฝึกงานและทำงาน  ณ โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/