เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559  เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ““บุคลากรที่พึงประสงค์ของธุรกิจการบินยุคใหม่”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินทุกชั้นปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในก้าวสู่การทำงานของธุรกิจการบินยุคใหม่

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/