เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้รับเกียรติ จาก คุณผกามาศ มุสิกะมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด ( BAGS)
และคณะ รับสมัครงานและสัมภาษณ์นักศึกษาในตำแหน่งพนักงานบริการภาคพื้น

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/