ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  เวลา08:00-16:00น. วันศุกร์ ที่20 มกราคม 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/