ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Aichi Bunkyo University   ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อส่งนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงนักศึกษาไทยไปเรียนภาษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการในสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
 เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาศูนย์ฯ หัวหิน
และ ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/