เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.15 น.  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ดร.พนารัตน์ ศรีแสง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เป็นประธานในการจัดประชุมวางแผน การทำวิจัยการท่องเที่ยวร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
โดยได้รับเกียรติจาก  Professor  Dr.Karl Husa และ Professor  Dr.Christian Vielhaber  มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/