มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ประจวบ-หัวหิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลาง จ. ประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/