นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้ารับประกาศนียบัตร รับรองผ่านการฝึกงานกับ
บริษัท การบินไทย จำกัด ณ อาคาร A1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/