ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน 
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 -20.00 น.  ณ บริเวณสวนหลวงราชินี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ซึ่งภายในบูธได้มีการเล่นเกม แจกรางวัล ให้เด็ก เยาวชน และผู้มาร่วมงาน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/