มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจกชั้น4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/