นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ และ นายอาทิตย์ พุ่มพวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ
ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านการบริการวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 NB 6

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/