นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมติดเหรียญ เพื่อแสดงความอาลัยและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าห้องสรรพสินค้า BLUPORT HUA HIN RESORT MALL

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/