เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สภากาชาดไทย)
และ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดห้วยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ราชินีนาถ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th