นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “รำถวายอาลัย หน้าบ้านพ่อ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/